Lazerių jachtų klasės asociacija

2016.11.21 Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale buvo užregistruota „Lazerių jachtų klasės asociacija“ (LJKA)

Steigėjai - Linas Eidukevičius, Linas Grabnickas ir Laurynas Rimšas.

Apie steigimo proceso eigą buvo informuoti Algis Patašius ir Zigmantas Raudys.

Steigiamojo susirinkimo metu pasitarus su Algiu Patašiumi ir Zigmantu Raudžiu, bei gavus sutikimą, Adomas Janulionis buvo išrinktas LJKA Prezidentu.

2017.01.17 LBS tarybos susirinkimo metu vienbalsiai nutarė priimti į narius juridinį asmenį LJKA.

Mūsų tikslas

Vienyti sportininkus, specialistus ir vadybininkus siekiant populiarinti ir daryti labiau prieinamą buriavimą Lietuvoje, bei padėti Lietuvos "Laser" jachtų klasei siekti tarptautinių titulų.