Lazerių jachtų klasės asociacija

2016.11.21 Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale buvo užregistruota „Lazerių jachtų klasės asociacija“ (LJKA)

Steigėjai - Linas Eidukevičius, Linas Grabnickas ir Laurynas Rimšas.

Apie steigimo proceso eigą buvo informuoti Algis Patašius ir Zigmantas Raudys.

Steigiamojo susirinkimo metu pasitarus su Algiu Patašiumi ir Zigmantu Raudžiu, bei gavus sutikimą, Adomas Janulionis buvo išrinktas LJKA Prezidentu.

2017.01.17 LBS tarybos susirinkimo metu vienbalsiai nutarė priimti į narius juridinį asmenį LJKA.

2018.01.18 Įvyko LJKA visuotinis narių susirinkimas. Dalyvavo Adomas Janulionis, Algis Patašius, Laurynas Rimšas, Linas Eidukevičius, Linas Grabnickas.

 Nutarta:

  1. Pakeisti LJKA įstatus sudarant galimybę įstoti į asociaciją nuo 10 metų.
  2. Parengti prašymo formą stojimui į LJKA, LBS ir savo balso delegavimo asociacijai. http://laser.sailing.lt/stojimo-i-asociacija-prasymo-formos
  3. Parengti LJKA narystės įkainiai (15 Eur LJKA dalis ir jei stojama į LBS per LJKA iki 21 m. ir virš 65 m. 17.50 Eur, kitiems 35 Eur). Pvz. 21 m. buriuotojas mokantis pilną mokestį turi pervesti į LJKA sąskaitą 15+35=50 Eur. 21 m. buriuotojas stojantis tik į LJKA moka 15 Eur. 20 m. ir jaunesni atitinkamai moka 15+17.50=32.50 Eur arba 15 Eur į LJKA. Taip pat turi užpildyti stojimo prašymo formą ir pateikti ją Prezidentui arba siųsti el. paštu linas.grabnickas@sailing.lt. Pavėlavus įstoti iki 2017.01.29 LBS nario mokesčio dalis padidėja 150%.
  4. Sukurta LJKA trenerių taryba į kurią įeina Laser jachtų klasės treneriai įstoję į LJKA.
  5. Reitingavimo sistema Olimpinėms rungtims išlieka pagal ISAF reitingą. Jauniams ir jaunimui reitingas skaičiuojamas sumuojant taškus iš reitinginių varžybų pagal formulę  100-(vieta*100/dalyviu sk.). Atmetimų sistema ir varžybų sąrašas bus patvirtintas per LJKA trenerių tarybos susirinkimą vasario mėnesį.

Kilus klausimams dėl stojimo į LJKA teirautis mob. numeriu +370 685 77534

Linas Grabnickas